لیفتینگ صورت

با افزایش #سن قابلیت ارتجاعی #پوست کاهش می‌یابد و #چربی زیرپوستی کم می‌شود. به تدریج در پوست یک حالت جمع‌شدگی همراه با #چین و #چروک ایجاد می‌شود که ظاهر پوست را تغییر می‌دهد.

یکی از مؤثرترین روش‌های #درمان چین و چروک صورت #جراحی #لیفت صورت است. عمل #لیفتینگ، صورت را ۵ تا ۱۰ سال جوان‌تر از آنچه هست نشان می‌دهد.

در این عمل با برداشتن چربی اضافی، سفت کردن #عضلات زیرین و کشیدن پوست #صورت و #گردن، نشانه‌های افزایش سن کاهش می‌یابد.

#پزشکی #زیبایی