در موارد زیر می‌توان از #میکرونیدلینگ استفاده کرد:

چین و #چروک:

در صورتی که فاکتورهای #رشد افزایش پیدا کند و همچنین تعداد آن زیادتر شود، با بازسازی رشته‌های #کلاژن و #الاستین باعث می‌شود عمق‌ فرورفتگی‌های #پوست کم‌تر و چروک‌های پوست محو شود.

#اسکار (جای #زخم و# جراحت):

زمانی که بافت اسکار تخریب شود یا فرآیند #طبیعی #بهبود زخم تحریک شود، جایگزینی بین بافت طبیعی و تخریب شده صورت می‌گیرد .

#سوختگی:

زمانی که کلاژن سازی #افزایش می‌یابد به دنبال آن فرآیند بهبود زخم نیز تحریک می‌شود .

استرچ مارک (ترک پوستی):

از طریق بهبود تراکم #اپیدرم و کلاژن سازی زیادتر، ترک‌هاى پوستى را کم می‌کند .

#ریزش مو:

با افزایش میزان مواد مغذی و #خون‌رسانی ریشه #مو می‌توان موجب #تقویت و تحریک فولیکول‌های مو شد.

تیرگی و لکه‌های پوست:

زمانی که بازسازی کراتینوسیت‌ها (سلول‌های سطحی پوست) انجام شود، این عمل موجب می‌شود تا عوامل #روشن کننده پوست لک‌ها روشن‌تر شوند.

#زیبایی #جوان‌سازی #پزشکی #سلامت