پوست مختلط چه نوع پوستی است؟

پوست #مختلط مخلوطی از دو نوع پوست #چرب و #خشک است.

قسمت‌های مرکزی #صورت (بینی، پیشانی و چانه) چرب و قسمت‌های محیطی (اطراف پیشانی، دور چشم‌ها و گونه‌ها) خشک است.

این مورد برای اکثر ما صدق می‌کند، چرا که غدد #چربی قسمت‌های مرکزی بیشتر فعال‌اند و فقط وقتی غیرطبیعی می‌شود که قسمت‌های مرکزی #جوش بزنند (زیاد چرب شوند) یا قسمت‌های محیطی پوسته پوسته شوند. برای این نوع #پوست بهتر است برای قسمت‌های چرب، فرآورده‌های مخصوص پوست چرب و برای قسمت‌های خشک، فرآورده‌های مخصوص آن را استفاده کنید.

#زیبایی #پزشکی #مراقبت #پوست_مختلط