لیزر موهای زائد برای چه کسانی #ممنوع است؟

لیزر موهای زائد برای چه کسانی #ممنوع است؟

استفاده از #لیزر برای رفع #موهای_زائد امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است اما باید بدانید که این روش برای همه افراد مناسب نیست.

افرادی که نباید از لیزر استفاده کنند عبارت‌اند از:

بانوان #باردار و شیرده.

اشخاصی که بیماری‌های عصبی دارند.

اشخاصی که دارای زخم و یا #عفونت فعال در ناحیه مورد لیزر هستند.

#پزشکی