لزوم مقابله با فرهنگ غلط، هر جا و هر زمان

یکی از عادت‌های ما گیلک‌ها افتخار به داشته‌هایمان است. بارها شده که در مقابل دیگران به #فرهنگ، زبان، آداب و رسوم، سوغاتی‌ها، غذاها و... خود افتخار کرده‌ایم. به عنوان مثال یک #گیلانی همیشه به #زیتون پروده و #کلوچه #فومن افتخار کرده و سعی می‌کند که آن‌ها را به غیر گیلانی‌ها معرفی کند.

افتخار کردن به داشته‌ها به طور قطع چیز بدی نیست. موضوع زمانی خطرناک می‌شود که یک انسان به داشته‌های ضد فرهنگی خود افتخار کند.

یکی از عوامل ضد فرهنگی که سال‌هاست در میان فرهنگ عامه گیلک‌ها وجود دارد «ورزا جنگ» یا همان جنگ بین گاوهای نر است. در بسیاری از مناطق گیلان از گذشته تا به امروز رسم است که گاوها را به جان هم می‌اندازند و از طرفی تماشاچیان بر سر پیروزی هر یک از گاوها شرط‌بندی می‌کنند.

همانگونه که شکنجه و آسیب رساندن به گاوها توسط ماتادورها در #اسپانیا توسط دوست‌داران حیوانات سراسر دنیا محکوم بوده و عملی وحشیانه تلقی می‌شود، #ورزا جنگ نیز در همان راستا قرار دارد. هیچ عقل سلیمی آزار حیوانات صرفا به خاطر لذت بردن انسان‌ها را تایید نمی‌کند.

بیایید بر خلاف بسیاری از سنت‌ها و آداب و رسوم #گیلکی که به طور ناخواسته به فراموشی سپرده شده‌اند، اینبار با اراده و خواست خود به عنوان یک #انسان که در قرن ۲۱ زندگی می‌کند این رسم ضد فرهنگی را به دل #تاریخ بسپاریم.