کین به عنوان شهردار یکی از شهرهای آمریکا انتخاب شد

#کین یا همان «گلن توماس جیکوبز» یکی از کشتی‌گیرهای حرفه‌ای #آمریکایی است که از قضا من هم در دوران نوجوانی از طرفداران سبک #کشتی گرفتن‌اش بوده‌ام.

کین دوست‌داشتنی ما اخیرا کاندیدا انتخابات شهرداری یکی از شهرهای ایالت #تنسی #آمریکا شده و اتفاقا مردم هم به او رای دادن و به عنوان #شهردار انتخابش کردند.

از آنجایی که آقای جیکوبز با #رای مستقیم مردم انتخاب شده است نمی‌توان ایرادی به این قضیه گرفت. ایراد کار آنجایی است که قضیه برعکس شود و مثلا یک شهردار یا عضو شورای شهر بدون سابقه #ورزشی جدی بخواهد بر مسند ریاست هیات ورزشی خاصی تکیه کند.

متاسفانه به وفور شاهد این قضیه در شهرهای کشور و از جمله شهر #رشت هستیم.