جشنواره #نؤرۊزبل (#نوروزبل) امسال قراره که توی رحیم‌آباد هم برگزار بشه‌. (این مطلب رو ببینید: https://blogram.me/GIL9/Ar9)

بامزه اینه که با اینکه نوروزبل به صورت قانونی هم ثبت شده، برخی از اعضای شورای تماما #گیلک شهر #رشت همچنان معتقدند که برای برگزاری انواع رویداد در خصوص نوروزبل در رشت سنگ‌اندازی‌هایی وجود دارد!

به نظرتون واقعاً سنگ‌اندازی وجود دارد یا با توجه اینکه سال‌هاست بقیه شهرها در حال برگزاری نوروزبل هستند این صرفاً یک بهانه از اعضای شوراست؟!