خب رسیدیم به پایان ماه نوامبر و من تصمیم گرفتم که مثل بیشتر نوامبرهای گذشته اندکی در مورد #موامبر یا همان #Movember بنویسم.

موامبر (یک واژهٔ تک‌واژ چندوجهی از moustache به معنی سبیل و November ماه نوامبر) رخدادی سالانه به مدت یک ماه است که در ماه #نوامبر برگزار می‌شود و شامل بلند کردن #سبیل برای ارتقای آگاهی در خصوص سرطان‌های مردان و خیریه‌های دیگر است. بنیاد نوامبر رخداد خیریه نوومبر را در Movember.com برگزار می‌نماید. هدف موومبر «تغییر چهره سلامت مردان» است.

موامبر با تشویق مردان (که آن‌ها را مو بروز "Mo Bros" می‌خواند) به درگیر شدن تلاش می‌کند تشخیص و درمان‌های مؤثر سریع #سرطان را افزایش داده و نهایتاً تعداد مرگ‌های قابل پیشگیری را کاهش دهد.

همراه با Movember امسال من تصمیم گرفتم که کلمه #موبان را به فارسی برای این رویداد پیشنهاد کنم. بیشتر ماه نوامبر در ماه #آبان قرار دارد. از طرفی پیشوند #مو به همراه پسوند #بان به معنی «نگهداری از مو» است. پس در واقع کلمه موبان هم به ماه آبان (که این رویداد در آن برگزار می‌شود) اشاره دارد و هم دربرگیرند مفهوم آن (یعنی نگهداری مو) است!

شما در مورد رویداد Movember چه نظری دارید؟ آیا با معادل فارسی موبان موافقید؟