به مناسبت موامبر ۱۳۹۷ شمسی / ۱۵۹۲ دیلمی / ۲۰۱۸ میلادی

به مناسبت موامبر ۱۳۹۷ شمسی / ۱۵۹۲ دیلمی / ۲۰۱۸ میلادی

همانطوری که شاید بدانید من هم مثل بسیاری از افراد در سراسر جهان در ماه نوامبر #ریش می‌گذارم و سپس در پایان این ماه ریش خود را زده و #سبیل خود را چند روزی به مناسبت «#موامبر» یا «#موومبر» نگه می‌دارم.

رویداد #Movember رخدادی سالانه به مدت یک ماه است که در ماه نوامبر برگزار می‌شود و شامل بلند کردن سبیل برای ارتقای آگاهی در خصوص سرطان‌های مردان و خیریه‌های دیگر است.

موامبر با تشویق مردان به درگیر شدن تلاش می‌کند تشخیص و درمان‌های مؤثر سریع #سرطان را افزایش داده و نهایتاً تعداد مرگ‌های قابل پیشگیری را کاهش دهد.