پاسخ به سؤال «اگر قرار بود سیستم انتخابات ایران مثل آمریکا باشه چند تا رای الکترال به قم می‌رسید؟» بر گرفته شده از توئیت «سیاوش فلاح‌پور»

در این #ویدیو در مورد مجلس‌های #آمریکا صحبت می‌کنیم و سپس یه برنامه ساده توی #پایتون می‌نویسیم که تعداد نماینده‌های هر استان #ایران رو بر اساس قوانین آمریکا محاسبه کنه.

لینک #یوتوب:

https://www.youtube.com/watch?v=xs0Pjt7v5gE

#سیاسی