به ترجمه تلگرام به زبان گیلکی کمک کنید

چندی است که #تلگرام امکانی را فرآهم آورده است که به کمک آن مردم می‌توانند زبان‌های گوناگون را به محیط کاربری تلگرام اضافه کنند.

من به عنوان یک #گیلک درخواست اض

به ترجمه تلگرام به زبان گیلکی کمک کنید

چندی است که #تلگرام امکانی را فرآهم آورده است که به کمک آن مردم می‌توانند زبان‌های گوناگون را به محیط کاربری تلگرام اضافه کنند.

من به عنوان یک #گیلک درخواست اضافه شدن «زبان #گیلکی» را به تلگرام دادم و خوشبختانه این کار به خوبی صورت گرفت. هم‌اکنون شما می‌توانید از این آدرس

https://translations.telegram.org/gilaki

به #ترجمه کلمات و عبارات از #انگلیسی به #گیلکی برای پلتفرم‌های گوناگون تلگرام نظیر #اندروید، اندروید اکس، #وب، #دسکتاپ و مک بپردازید. در مجموع لازم است که ۹۵۹۵ عبارت ترجمه شوند تا گیلکی جزء زبان‌هایی باشد که به طور ۱۰۰٪ ترجمه شده‌اند.

همچنین شما می‌توانید با اشتراک گذاشتن این لینک:

https://t.me/setlanguage/gilaki

دیگران را دعوت به استفاده از تلگرام گیلکی کنید. بدیهی است که در حال حاضر چون ترجمه تازه آغاز شده عبارات گیلکی بسیار کمی موجود هستند.