چیزهای احمقانه صفر: هشدار سایت بانک ملت

صحبت در مورد چرایی ایجاد پلی لیست «چیزهای احمقانه» و سپس بررسی پیغام احمقانه #بانک ملت: «هشدار: به منظور پیشگیری از خطر سوءاستفاده توسط سایتهای جعلی، اطمینان حاصل نمایید که نشانی این صفحه https://ebanking.bankmellat.ir باشد و درصورت مغایرت فوراً از صفحه جعلی خارج شوید»

آدرس #ویدیو:

https://youtu.be/Fi51kP6-wjU

#چیزهای_احمقانه #بانک_ملت #هک #فیشینگ #یوتوب