روز جمعه سپیدرود رشت در ورزشگاه خانگی خود مقابل #سپاهان #اصفهان قرار گرفت و در نیمه اول با نتیجه افتضاح ۴ بر صفر عقب افتاد.

هواداران پس از مشاهده این نتیجه به نشانه اعتراض «علی کریمی» را مورد تشویق‌های خود قرار دادند و این جریان به مذاق خداداد عزیزی خوش نیامد و با انگشتانش به هواداران سپیدرود اشاره کرد که ساکت شوند!

هواداران که در این لحظات خونشان به جوش آماده بود شروع به فحاشی کردند و خداداد عزیزی نیز فحاشی‌های آن‌ها را پاسخ داد.

داور با مشاهده این صحنه عزیزی را از بازی اخراج کرد.

به نظر من فارغ از اینکه حق با چه کسی بوده است، خداداد عزیزی می‌بایست به خاطر توهین به هواداران و رفتارهای غیر حرفه‌ای که بارها در سال‌یان پیش نیز شاهدش بودیم از تیم #سپیدرود اخراج شود.

این رفتار عزیزی به عنوان یک سرمربی به هیچ وجه در هیچ جای دنیا جای دفاع کردن ندارد و حضور او در بازی‌های آینده بر روی نیکت تیم سپیدرود رشت معنایی جز پذیرفتن توهین او به هواداران سپیدرود و مردم #رشت ندارد.

#خداداد_عزیزی

#علی_کریمی