یکی از راه‌های فوری و بسیار مؤثر بهبود رتبه #الکسا سایت استفاده از #افزونه الکسا در مرورگر گوگل #کروم است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این افزونه به صفحه این افزونه در سایت رسمی الکسا مراجعه کنید:

https://www.alexa.com/toolbar

برای نصب افزونه الکسا در مرورگر #گوگل_کروم به اینجا مراجعه کنید:

https://chrome.google.com/webstore/detail/alexa-traffic-rank/cknebhggccemgcnbidipinkifmmegdel?hl=en

پیشنهاد می‌کنم که حدالامکان سایت‌تان را با مرورگر کروم مشاهده و #مدیریت کنید. همینطور چنانچه سایت‌تان دارای چندین #مدیر (#ادمین) است بهتر است که تمامی مدیران از مرورگر کروم و افزونه الکسا استفاده کنند.

در کمتر از یک هفته تاثیر این افزونه را مشاهده خواهید کرد!