«پدرخوانده» یا همان «گادفادر» یکی از شاهکارهای تاریخ سینمای جهان، فیلمی با محوریت خانواده است. در این #فیلم از ابتدا تا انتها تأکید مداوم براهمیت، جایگاه خانواده است.

«دون ویتو کورلئونه» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رؤسای جرایم سازمان‌یافته تنها یک چیز را گرامی داشته و مورد تکریم قرار می‌دهد و آن «خانواده» است. او برای #نجات خانواده‌اش قدم در راهی می‌گذارد که او را تبدیل به بزرگ‌ترین #پدرخوانده مافیایی می‌کند. او همیشه و به همه از اهمیت خانواده می‌گوید. دون کورلئونه وقتی خانواده را در خطر می‌بیند حتی حاضر به مصالحه با دشمنانش برمی‌آید. او آتش‌بس می‌دهد فقط به خاطر خانواده‌اش.

«اسماعیل حاجی‌پور» همواره از #داماش همچون فرزند خود یاد کرده است و به همین خاطر در بین رشتی‌ها با لقب #گادفادر شناخته شده است.

آیا در این برهه حساس «حاجی‌پور» همانند «دون کورلئونه» عمل کرده و «خانواده داماش» را به ساحل آرامش خواهد رساند؟ آیا شاهد آتش‌بس حاجی‌پور فقط به خاطر صلاح #خانواده خواهیم بود؟