تفاوت #گیلک و #گیلکی چیست؟

تفاوت #گیلک و #گیلکی چیست؟

گیلک‌ها بخشی از مردم #شمال #ایران و جنوب دریای #کاسپین هستند که از اقوام تالش‌ها و تبری‌ها به حساب می‌آیند.

از طرف دیگر «گیلکی» نام زبان مردم گیلک و بخشی از تبری‌ها است. گیلکی دارای گویش‌های مختلفی نظیر گیلکی غربی، گیلکی شرقی، #دیلمی (#گالشی) و... است.

نتیجتا در متن‌ها هنگامی که از #زبان صحبت می‌شود می‌بایست از کلمه گیلکی استفاده کرد و هرگاه از #مردم، #ملت و #قومیت صحبت می‌شود باید از گیلک استفاده کرد.

به عنوان مثال عبارت «گیلک زبانان جهان» و یا عبارت «مردم گیلکی» هر دو غلط هستند و می‌بایست از عبارات «گیلکی زبانان جهان» و «مردم گیلک» استفاده شود.

بارها دیده شده که در فضای مجازی و حتی صدا و سیما این دو سهوا به اشتباه به جای هم استفاده شده‌اند. امیدوارم این مطلب کمک کرده باشد تا تفاوت این دو برای کسانی که گیلک نیستند مشخص شود.