تقویم دیلمی یکی از گیکی‌ترین تقویم‌های جهان!

همانطوری که می‌دانید نسخه آزمایشی «سایت تقویم دیلمی» چندی است که در آدرس http://GilTime.ir در درسترس است. همچنین نسخه اندرویدی آن با «تقویم ایرانی» ترکیب شده و طبق چیزی که در کانال بلاگرامی شرکت #جنگل اعلام شده به زودی منتشر خواهد شد. (https://blogram.me/Jangal/YNM)

این تقویم یکی از گیکی‌ترین (#Geek) تقویم‌های جهان به شمار می‌آید. برای درک این موضوع لازم است که ابتدا با ساختار این تقویم آشنا شوید.

تمامی ماه‌های تقویم دیلمی بدون استثنا دارای ۳۰ روز هستند. در نتیجه هر سال ۵ (یا ۶ روز در صورت کبیسه بودن) اضافه می‌آید. از گذشته تا به امروز این روزها بین ماه «آول ما» و «سیا ما» قرار گرفتند و به مجموع آن‌ها «#پنجیک» گفته می‌شد. بر اساس تقویم هجری شمسی (#جلالی) روزهای ۱۶ ام، ۱۷ ام، ۱۸ ام، ۱۹ ام و ۲۰ ام ماه فروردین برابر با اول تا پنجم پنجیک تقویم دیلمی است.

چنانچه سال کبیسه باشد روز ۱۵ فروردین برابر با «ویشک» خواهد بود. ویشک همان روزی است که در تقویم دیلمی برابر با روز اضافی سال کبیسه است.

از آنجایی که مطابق با تقویم دیلمی تمامی ماه‌ها ۳۰ روزه هستند این ۵ روز (یا ۶ روز) در هیچ کدام از ماه‌ها نمی‌گنجند و نتیجتا ما حق نداریم که آن‌ها به به عنوان یک ماه جدا و یا درون ماهی دیگر در نظر بگیریم.

در نتیجه برای پیاده‌سازی الگوریتم کامپیوتری تقویم دیلمی ما ناچار شدیم که به صورت مجازی یک ماه به نام «پنجیک» به ماه‌های استاندارد اضافه کنیم. از آنجایی که پنجیک یک ماه واقعی نیست ما تصمیم گرفتیم که عدد آن را با صفر نمایش دهیم! به عنوان مثال ۲ پنجیک ۱۵۹۱ برابر با ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ است. که معادل عددی آن می‌شود ۲/۰/۱۵۹۱.

از طرفی روز ویشک نیز وضعیتی مشابه با ۵ روز ماه پنجیک دارد. از آنجایی که طبق قوانین تقویم دیلمی روز ویشک قبل از پنجیک قرار دارد ما به ناچار روز پنجیک را هم با عدد صفر نشان می‌دهیم. به عنوان مثال تاریخ ۰/۰/۱۵۹۴ برابر با ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ خواهد بود زیرا سال ۱۵۹۴ دیلمی و سال ۱۴۰۰ جلالی کبیسه هستند اما تاریخ ۰/۰/۱۵۹۳ بی‌معنی خواهد بود زیرا به روز #کبیسه سال ۱۵۹۳ اشاره می‌کند و چون سال ۱۵۹۳ دیلمی کبیسه نیست پس این روز هم وجود نخواهد داشت.

از آنجایی که در دنیای گیک‌ها شمارش اعداد از صفر شروع می‌شود، من معتقدم که تقویم #گیلکی یکی از گیکی‌ترین تقویم‌های دنیا است!