راز بزرگ شاد زیستن همراهی با زندگی و نه کنترل آن می باشد!

بسیاری افراد و از جمله خودم، از تجسم و جملات تاکیدی برای دستکاری امور دنیا استفاده می کرده اند!

الان می دانم که این کار ضرورتی ندارد.

بهتر است در حالی که پیوسته هر آنچه را که پیش می آید پاکسازی می نمایید، با جریان زندگی همراه گردید!

🔹 یک تیر تنها وقتی میتواند پرتاب شود، که کمان را به سمت عقب بکشید.

👈وقتی زندگی شما را با سختی به سمت عقب میکشد، مطمئن باشید که میخواهد شما را به سمت چیزی عالی پرتاب کند. پس ناامیدی به دلت راه نده و با قدرت پیش برو...💪👌✌

✨ @Asheghaneh

ذهن استدلالی ما دوست دارد به دنبال موارد منفی واستدلال به نشدن کارها برود...

ما باید مجالی به ذهن ندهیم که فرصتی برای این گونه موارد پیدا کند....

باید همواره متوجه موضوعات مثبت ونشاط آور باشیم.

همیشه عبارات تاکیدی را زمزمه کنیم خصوصا وقتی مشاهده کردیم ذهنمان می خواهد سمت افکار منفی برود یا وقتی با …