افرادی که انرژى مثبت دارند،

یک مدیر عالی و دوست واقعی

اغلب مهربان و با عاطفه هستند،

به زمین و زمان مهربانی می کنند،

غصه دارند اما آن را قصه نمی کنند تا خُلق مردم را تنگ نکنند،

اغلب افرادى خوش خُلقند،

دنبال نقاط مثبت هستند،

در برابر نا ملایمات زندگی خم به ابرو نمی آورند.

این افراد در بلند مدت یک نیرویی بدست می آورند که از همه لحاظ مورد قبول اطرافیان هستند و به قول روانشناسان "شخصیت #کاریزماتیک" دارند.

💕 @Asheghaneh