🍃

شکر گزاری بالاترین فرکانس را در کائنات ایجاد می کند هر چقدر بیشتر شکر گزار داشته هایتان باشید نعمتهای بیشتری به سمت خود می کشید و این قانون طبیعت و کائنات که هر چه قدر دان تر باشید تمام هستی تمام تلاشش را می کنه تا شما را شکر گزار تر کنه بوسیله دادن نعمتهای بیشتر به شما ... امتحان کنید به این باور خواهید رسید

❤❤@Asheghaneh