گریه که میکرد ....

دنیا آوار میشد روى سَرم !

بدتر از بَمِ زلزله زده ...

میگفت ؛

"مهم نیس که دوسَم ندارى... عوضش من تورو... من تورو جاى هردومون دوس دارم..."

حالا نیست اما...

دِلَم شب به شب هواشو میکنه...

داره شب میشه... داره شب میشه دلبر...؟

به دادم برس...

به دادم برس...

#از_چشماش_شب_میتابید

❤ @Asheghaneh ❄