ذهن تو مثل یک اتاق پذیرایی است. بعضی وقت‌ها میهمانان (افکار زائد) می‌آیند و می‌نشینند. بعضی وقت‌ها می‌فهمند که تو آن‌ها را دوست نداری، و از مصاحبت با آن‌ها لذت

نمی‌بری. سرانجام آن‌ها می‌روند. و تو عهد می‌کنی که با کسانی که دعوت می‌کنی بیشتر محتاط باشی. یاد‌گیری چه کسی را دعوت کردن، یک هنر است.

#تیچ_نات_هان

✨ @Asheghaneh