گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری
باز شروع کنی،باز بخندی،باز بجنگی
باز بیفتی و محکمتر پاشی
گاهی باید یه لبخند خوشگل
به همه تلخیا بزنی و بگی
مرسی که یادم دادین
به خودم تکیه کنم ...

💟 Asheghaneh

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری

باز شروع کنی،باز بخندی،باز بجنگی

باز بیفتی و محکمتر پاشی

گاهی باید یه لبخند خوشگل

به همه تلخیا بزنی و بگی

مرسی که یادم دادین

به خودم تکیه کنم ...

💟 @Asheghaneh