☘️ اگر در دل کسی جایی نداری، فرش زیر پایش هم نباش...

☘️ جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی ندارد، نبودنت را انتخاب کن. اینگونه به بودنت احترام گذاشته‌ای...

☘️ محبوب همه باش، معشوق یکی.

مهرت را به همه هدیه کن، عشقت را به یکی...

☘️ با هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزن؛

شاید آنکه رفته باز گردد و آنکه آمده برود...

و آنقدر محکم و مقتدر باش که با این محبت‌ها و بی‌مهری‌ها زمین‌گیر نشوی...

☘️ لازم است گاهی در زندگی، بعضی آدمها را گم کنی تا خودت را پیدا کنی ...

بعضی از آدمها را باید دوست داشت،

اما بعضی‌ها را فقط باید داشت...

🍁💎 @asheghaneh