برایت چه بخواهم ز خدا؟

بهتر از اینکه خودش پنجره ی باز اتاقت باشد

عشق محتاج نگاهت باشد

خلق لبریز دعایت باشد

و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد

که همین نزدیکیست

شب پاییزی تون بخیر 🌹

💔 @Asheghaneh

  دانلود ویدئو