عـشق را بـر دل دگـر 
ممنوع ڪردم بعد تو

مـن دعا را هر سحـر 
ممنوع ڪردم بعد تو

چونڪہ دیدارت برایم
   گشته دیگر  آرزو 

زل  زدنها  را بـہ در 
ممنوع ڪردم  بعد تو🌹

 

•┈••✾~❤️~✾••┈•
❤ Asheghaneh ❄

عـشق را بـر دل دگـر

ممنوع ڪردم بعد تو

مـن دعا را هر سحـر

ممنوع ڪردم بعد تو

چونڪہ دیدارت برایم

گشته دیگر آرزو

زل زدنها را بـہ در

ممنوع ڪردم بعد تو🌹

•┈••✾~❤️~✾••┈•

❤ @Asheghaneh ❄