«هیچ آهویی از روی شانس بد، طعمه گرگ‌ها نمیشه! در حقیقت گرگها برای شکار، آهوهای ضعیف‌تر رو انتخاب میکنند»
اگه از کسی ضربه میخورید،
دیگران رو مقصر ندونید.
بهتره مشکل رو در خودتون جستجو کنید ...!
هر چه س

«هیچ آهویی از روی شانس بد، طعمه گرگ‌ها نمیشه! در حقیقت گرگها برای شکار، آهوهای ضعیف‌تر رو انتخاب میکنند»

اگه از کسی ضربه میخورید،

دیگران رو مقصر ندونید.

بهتره مشکل رو در خودتون جستجو کنید ...!

هر چه سریعتر بتونید مشکل رو پیدا کنید، سریعتر میتونین ضعف‌تون رو برطرف کنید.

💫 @Asheghaneh