بعضی از آدمها

فکر میکنند

قوی بودن،یعنی

هیچگاه احساس درد نکردن

اما در واقع قویترین آدمها

اونهایی هستند که

درد رو حس میکنند

می فهمند و می پذیرند...

💞 @Asheghaneh