🖇

من کاملا تهی هستم. می‌دانید کاملا تهی بودن یعنی چه؟ تهی بودن مثل خانه‌ ای‌ ست که کسی در آن زندگی نکند. خانه‌ای بدون قفل بدون اینکه کسی در آن زندگی کند. هر کسی می‌تواند وارد شود هروقت که بخواهد و این چیزی‌ست که بیشتر از همه مرا می‌ترساند.

🖌 #هاروکی_موراکامی

📚 کافکا در کرانه

❤ @Asheghaneh ❄