صبح شد
این صبحگاه روشن و زیبا بخیر
بامداد دلکش و
دلچسب و روح افزا بخیر
صد سلام از من
به دستان پر از مهر شما
صبح من صبح شما
صبح همه دنیا بخیر

سلام صبح بخیر
امروزتون پر از خبرهای خوب خوب🌹
❤ Asheghaneh

صبح شد

این صبحگاه روشن و زیبا بخیر

بامداد دلکش و

دلچسب و روح افزا بخیر

صد سلام از من

به دستان پر از مهر شما

صبح من صبح شما

صبح همه دنیا بخیر

سلام صبح بخیر

امروزتون پر از خبرهای خوب خوب🌹

❤ @Asheghaneh ❄