🌸چه سخاوتمند است پاییز
⭐️که شکوه بلندترین شبش را 
🌸عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد
⭐️یلدایتان رویایی
🌸زمستانتان سفید و سلامت
⭐️روزهایتان پر فروغ
🌸شبهایتان ستاره باران

🌸آخرین شب پاییزیتون شاد شاد🌸
❤ Ash

🌸چه سخاوتمند است پاییز

⭐️که شکوه بلندترین شبش را 

🌸عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد

⭐️یلدایتان رویایی

🌸زمستانتان سفید و سلامت

⭐️روزهایتان پر فروغ

🌸شبهایتان ستاره باران

🌸آخرین شب پاییزیتون شاد شاد🌸

❤ @Asheghaneh ❄