بی خیال نداشته هایت..

بی خیال غصه هایت..

بی خیال هر چه که تورا نا آرام میکند..

عشق را٬ زندگی را ٬بودن را

بچش و ببین و لمس کن

خدا با ماست

✅به کانال تلنگراحساس زیبا بپیوندید👇👇

@Asheghaneh