ای خداوند... 
امشب صبورانه در انتطارت می نشینم و به تو،  توکل می کنم.  
امشب تمامی رنجش ها و کینه ها را از قلبم پاک می کنم، زیرا ایمان دارم که برای رسیدن به برکات و معجزات تو،  باید روحم را از ناپاکی

ای خداوند...

امشب صبورانه در انتطارت می نشینم و به تو، توکل می کنم.

امشب تمامی رنجش ها و کینه ها را از قلبم پاک می کنم، زیرا ایمان دارم که برای رسیدن به برکات و معجزات تو، باید روحم را از ناپاکی ها و آلودگی ها پاک گردانم.

ای خداوند...

امشب انیس و مونس جانم باش و مرا در خلوت شبانه ام به آرامش روح خداییت برسان و تا روشنایی روزی دیگر در زیر سایبان پر از فیض خود همراه و پناهم باش.

♥♥@Asheghaneh