از غصه‌ها دست بکش
کمی لبخند به لب‌هایت بزن
پاهـایت را بـردار و راه بیفت!
زندگی پر از زیبایی‌های بی‌انتهاست ؛
لذت ببر ...
این لحظه‌ها حق توست
تو را که برای گریستن نیافریده‌اند !

نگران آدم‌هایی نباش که

از غصه‌ها دست بکش

کمی لبخند به لب‌هایت بزن

پاهـایت را بـردار و راه بیفت!

زندگی پر از زیبایی‌های بی‌انتهاست ؛

لذت ببر ...

این لحظه‌ها حق توست

تو را که برای گریستن نیافریده‌اند !

نگران آدم‌هایی نباش که مدام شاخ و برگت را می‌ریزند.

آنها غافل هستند که تو ریشه داری و در بدترین شرایط هم جوانه میزنی!

پاهایت را بردار و به کفش‌هایت ایمان داشته باش؛

آنها تو را از پیچ و خم‌ها عبور می‌دهند

♥♥@Asheghaneh