#Clip❤

روزبــه بــمــانــے - بــه مــنــ‌ نــگــو عــاشــقــ

نــرفــتــے از قــلــبــمــ...نه ڪــم شــد از دردمــ😢

نــه مــردم از دوریــتــ...نه زنــدگــے ڪــردمــ😭

ایــن ڪــلــیــپ رو اصــلــا از دســت نــده👌

#karasevda

❤@Asheghaneh ❄

  دانلود ویدئو