ای خدای مهربان به من دلی 🌸

عطا کن که مشتاق نزدیکی

به تو باشد و زبانی که

صادق ترین سخنانش

به سوی تو بالا رود

و دیده حقیقت بینی که به

درگاه تو تقرب جوید🍃

الهی آمین

❤ @Asheghaneh ❄

  دانلود ویدئو