گفتم :

"بالاخره که فراموشش میکنی. اینجوری نمی مونه"

نفس عمیقی کشید و گفت :

"یادِ بعضی آدما هیچوقت تمومی نداره؛

با اینکه نیستن، با اینکه رفتن، ولی هیچ وقت خاطره شون تموم نمیشه"

گفتم :

ولی همین که نیستش، کم کم همه چی تموم میشه.

گفت :

بودنِ بعضی از آدما، تازه از نبودنشون شروع میشه ....

@TaLanGOR17