یه پیرزنه ٩٠ ساله عکسشو میبره عکاسى میگه اینو برام فتوشاپ کنید.

نه آرایشم کنید نه جوانم کنید 😐

عکاسه میگه پس چیکار کنیم؟

پیرزنه میگه یه گردنبند الماس و یه انگشتر یاقوت به عکسم اضافه کنید که بعد از مرگم عروسام انقدر بگردن دنبالش تا نفسشون در بیاد... 😂

🇯🇴🇮🇳