#قانون_کائنات

🔹اندیشه ها علامت مغناطیسی ای را میفرستند که آنچه را به شما بر میگردد طراحی میکنند .

🔹شما یک برج مخابراتی انسانی هستید ، و از هر برج مخابراتی که در کره زمین وجود دارد ، قدرتمندترید . شما قدرتمندترین برج مخابراتی جهان هستید .

اگر میخواهید چیزی را در زندگیتان تغییر دهید ، کانال را عوض کنید ، فرکانس را عوض کنید . ارتعاشات نیروی روانی ، ظریف ترین و در نتیجه قدرتمندترین ارتعاشات در هستی میباشند .

💞 @Asheghaneh