چه کسی مجبورتان کرده بود؟!

نیا، دوست عزیز نیا

وارد زندگی کسی نشو وقتی که برنامه‌ای برای ماندن در سر نداری،بار سفر بسته‌ای!

چه کسی مجبورتان کرده بود؟

کجای کار کم آوردید،که اینگونه انتقام میگیرید!

آدم‌ها باور میکنند حرف‌های به ظاهر درستتان را، دل میبندند، عاشق میشوند، شما جزء که نه،همه‌ی زندگیشان میشوید!

با باورهای آدم‌ها بازی نکنید!

حس‌هایشان را به سخره نگیرید!

بعد‌ها،وقتی که "آمدید،زدید،شکستید،رفتید"! کسی وارد زندگیتان میشود که "می‌آید،میزند،میشکند،میرود" و شما به یاد می‌آورید که عجب رفتار آشنایی...!

نیا، دوست عزیز،نیاااا...!!!

❤ @Asheghaneh ❄