✨✨✨✨

زیادی جدی بودن

استعدادها را هدر

راههای انحراف را بازتر

عقده های درونی را بارور

و عشق را کمرنگ تر می کند.

زیادی جدی بودن

حسرت یک خانواده دلچسبِ شاد را

برای همیشه به دل فرزندان می گذارد

حسرتی که هیچ وقت ، زندگی

امکان جبرانش را نمی دهد..

امان از این زیادی جدی بودن که

همه چیز را خراب می کند..

💞 @Asheghaneh