💫

خیر در چیزی است که اتفاق می‌افتد

باید تسلیم بود.

گاهی برای شما حادثه‌ای رخ می‌دهد و شما را غصه‌دار می‌کند ؛

اما پس از مدتی متوجه می‌شوید در دل این بحران، برکاتی نهفته است که خداوند در یک بسته‌بندی تلخ به شما هدیه می‌دهد!مثل تیزیه سرنگ و امپول و یا تلخی دوا که درست است که در ظاهر تلخ و درد اور است اما درونش خوبی و سلامت نهفته است

مطمئن باش :

ساقی هر چه ریزد از لطف اوست …

🌹❤@asheghaneh