عشق لیاقت میخواهد

و عاشق شدن جرات

همیشه در پی

کسی باش که

با تمام کاستی ها و

کمی ها و عیب هایت

حاضر باشد به تو عشق بورزد

و تو را به همه دنیا نشان بدهد

@taLANgor17