هر وقت که توی زندگی سرگردون شدی؛

اگه یه روزی، یه جایی از حجمه ی پریشونی ها دلت گرفت؛

وقتی که برای باز کردنِ قفلِ درهای بسته ی پیش روت، دنبال کلید بودی؛

به آسمون نگاه کن.

#خدا داره بهت #لبخند می‌زنه #رفیق !

حالا تو #شاه کلید داری؛ شاه کلیدی که بسه برایِ همه ی درهای بسته!

بازم می‌خوای دنبال کلید بگردی؟

🦋 @Asheghaneh