سلام🌸

صبحتون به زیبایی گَل🌸

قلبتون به زلالی آب

وکارهای روزمره‌تون روان و جاری

چون جویبار

یک دنیا خوشبختی برای

تک تک شما عزیزان آرزومندم

مثل گل شاداب باشید

صبحتون پر از شادی و زیبایی🌸

❤ @Asheghaneh ❄

  دانلود ویدئو