🌙الهے در سڪوت شب 
ذهنم را آرام ڪن 
و مرا در پناه خودت
به دور از هیاهوی این جهان بدار
خدایابنده ای ناآگاهم
ودرجستجوےآگاهی 
بی قرار بودم و تو قرارم دادے...
شبتون بخیر 


💔 Asheghaneh 💔

🌙الهے در سڪوت شب

ذهنم را آرام ڪن

و مرا در پناه خودت

به دور از هیاهوی این جهان بدار

خدایابنده ای ناآگاهم

ودرجستجوےآگاهی

بی قرار بودم و تو قرارم دادے...

شبتون بخیر

💔 @Asheghaneh 💔