💞🌹 🌹💞

6 اصل برای آرامش

1⃣قضاوت دیگران تاثیری بر زندگی من ندارد.

2⃣مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند.

3⃣من مسول اصلاح یا تربیت کردن دیگران نیستم.

4⃣از کسی در برابر لطفی که به او می کنم توقعی ندارم وگرنه این لطف را در حق او نمی کنم.

5⃣کسانی که رفتارناجوانمرادنه با من داشته اند توسط کاینات مجازات خواهند شد هرچند که من هرگز متوجه این نشوم.

6⃣دنیا سخاوتمند تر از آن است که موفقیت کسی راه موفقیت مرا تنگ کند.

شبتون آروم

🌹💞🌹💞🌹💞🌹💞🌹

@Asheghaneh