الـهی امشب

هر چی عشقہ با نگینش،

هر چے خوبہ بهترینش ،

آسمونها با زمینش، غم دنیا ڪمترینش ،

ازخوشیها بیشترینش،

زندگے صد آفرینش

همه تقدیم شما ...

شبتون پرستاره🎈

💔 @Asheghaneh 💔

  دانلود ویدئو