«آیندۀ خویش را بنویسید تا بدان دست یابید»

دنیا به آدم‌های وسواسی، پرشور، باانگیزه، ازخودگذشته، کاملاً متعهد و مقید، سرسخت و سرزندۀ بیشتری نیاز دارد.
این چیزها را نمی‌توانید از خواربار فروشی بخرید.
قر

«آیندۀ خویش را بنویسید تا بدان دست یابید»

دنیا به آدم‌های وسواسی، پرشور، باانگیزه، ازخودگذشته، کاملاً متعهد و مقید، سرسخت و سرزندۀ بیشتری نیاز دارد.

این چیزها را نمی‌توانید از خواربار فروشی بخرید.

قرار نیست داشتن یک زندگی عالی آسان باشد. داشتن زندگی عالی تلاش می‌طلبد.

اما دانستن مقصدی که به سویش پیش می‌روید و چرایی آن و نیز دانستن این که هر دستاوردی به معنای نزدیک‌تر شدن به اندازۀ یک گام به توانایی نهایی شما است، حس فوق‌العاده‌ای می‌دهد.

💗💗 @Asheghaneh