✨✨✨✨

اکنون اراده شخصی خود را بر محراب می نهم

تا قربانی اراده تو شود

اراده تو ، نه اراده من

طریق تو ، نه طریق من

به وقت تو ، نه به وقت من

چنین است که آنچه طلبیده ام

در یک چشم بهم زدن انجام می پذیرد.

صبحتون به عشق

💕 @Asheghaneh